[Thông báo] Sáng mai, BHD TW GĐPTVN bắt đầu khai mạc trại huấn luyện Phú Lâu Na 4 (giai đoạn 1)

Theo kế hoạch, 3 huynh trưởng GĐ mình sẽ lên đường dự trại Phú Lâu Na 4 (Trại đào tạo Huấn luyện viên của BHD TW GĐPTVN) tại … bắt đầu vào lúc 5h30 sáng mai (17.9.2011).

Hai ngày dự trại này thuộc giai đoạn 1, Trại còn trải qua 2 giai đoạn nữa, gồm giai đoạn học hàm thụ theo Chúng tại địa phương và trại học tập trung kết khoá. Thời gian 2 giai đoạn còn lại sẽ được thông tri sau.

 

[Thông báo] Dự trại Phú Lâu Na đào tạo huấn luyện viên GĐPTVN

Theo thông tư của BHD Quảng Đức, sáng CN 4.9.2011, các huynh trưởng có danh sách dự Trại Phú Lâu Na 4 sẽ làm thủ tục tại chùa Quảng Hương Già Lam, lúc 10h30, đóng trại phí 150.000 đồng/1 huynh trưởng.

Trại đào tạo huấn luyện viên Phú Lâu Na trải qua 3 giai đoạn:

1. Giai đoạn học tập trung
2. Giai đoạn học hàm thụ
3. Giai đoạn dự trại kết khoá

Gia Đình ta có các anh Minh Nhu (Gia Trưởng), anh Nhuận Bích (Liên Đoàn Trưởng) và anh Tâm Khai Sơn (Thư Ký) tham dự trại nói trên.