Thông tư của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam về Lễ tang Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Minh Châu

Photobucket

Photobucket

[Tin Lam] Lễ Tưởng Niệm Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

DSC 60301 685x1024 Bản Tin Số 10: Lễ Tưởng Niệm Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ • Nguồn: Trang Nhà BHD TW GĐPTVN

Đến hôm nay (14.10.2011) là ngày thứ 4 Lễ tang Cố Huynh trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ, là ngày thứ 5 mà mà tại đất Phan Rang Ninh Thuận phải lần lượt chịu một lúc 2 tang, là ngày cuối cùng chúng ta sẽ chia tay với Anh Thị Đề đáng kính.

Giờ đây, chỉ còn những thời khắc ngắn ngủi cuối cùng, rồi vòng dây thân ái sẽ kết nối, tiễn biệt Anh, tiễn biệt một người áo lam suốt cuộc đời tận trung cho GĐPT Ninh Thuận với một hành trình 60 năm tròn phụng sự lý tưởng, là tấm gương sáng cho Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT VN.

Tiếp tục đọc

[Tin Buồn] Huynh trưởng Cấp Dũng – Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ, Trưởng BHD GĐPT Ninh Thuận đã thanh thản ra đi

• Nguồn: Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

Nhấp vào hình bên dưới:

 


[Tin Lam] Lễ di quan Cố huynh trưởng cấp Dũng – Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng)

• Nguồn: BHD TW GĐPTVN

Những hình ảnh sau cùng của Lễ tang Cố huynh trưởng cấp Dũng – Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng.

Nguyện cầu chơn linh anh cao đăng Phật quốc.

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Tiếp tục đọc

[Tin Lam] Lễ tưởng niệm Cố huynh trưởng cấp Dũng – Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng)

• Nguồn: Trang Nhà BHD TW GĐPTVN

Tối nay 07.09.2011(nhằm ngày 10.08 Tân Mão)  BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh. Thế là một cội Lam già suốt cuộc đời tận tụy cho tổ chức nay đã ngã về tây, giờ này tất các các Lam Viên trên toàn Thế giới hướng về Lâm Viên Đà Lạt thành tâm Tưởng niệm.

Tiếp tục đọc

[Tin Lam] BHD Quảng Đức kính viếng

• Nguồn: Trang Nhà BHD Quảng Đức

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Toàn thể GĐPT Quảng Đức Sài Gòn chắp tay hướng vọng về người anh đã sống trọn cuộc đời hộ pháp vệ đạo giữ gìn và phát triển đại gia đình áo Lam.

[Tin Lam] BHD Trung Ương GĐPTVN cung tiến

• Nguồn: Trang Nhà BHD TW GĐPTVN

Lịch duyệt bát tuần lam thạch trụ

Một đời chính nghĩa đạo không hai

Tóc bạc vững yên hàng đại thụ

Lòng son không đổi  tợ hoa khai