[tin Lam] Chúc mừng 4 em đoàn sinh Thiện Hoa 6 vừa thọ Tam quy ngũ giới vào sáng nay, 6.8.2012

Bo Tat Quan The Am

(Hình tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm)

(TH6.online) – Sáng nay, 19 tháng 6 ÂL (6.8.2012) là ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm, Gia Đình Phật Tử Thiện Hoa 6 có 4 em đoàn sinh (Đoàn Thiếu Nam và Ngành Đồng) được quy y thọ giới tại trú xứ chùa Giác Sanh. Bổn sư truyền giới cho các em là Thượng Toạ trụ trì chùa Giác Sanh.

Ban Huynh trưởng xin chúc mừng các em:

1. Lê Nguyễn Minh Tâm – Pháp danh: Minh Hạnh

2. Lâm Vĩ Thiêm – Pháp danh: Minh Thiện

3. Trần Anh Quân – Pháp danh: Minh Lực

4. Đỗ Phan Thanh Phương – Pháp danh: Diệu Thượng

Tiếp tục đọc

[Hình ảnh] Picnic ngày 2.9.2011 tại An Phú Đông, quận 12

• Ảnh và ảnh: Lưu Ly Photobucket

Ngày 2.9 được nghỉ lễ, các em đoàn sinh đề nghị anh chị trưởng tổ chức một chuyến picnic ngoại thành để tạo thêm mối thân tình, hoà thuận giữa các anh chị em TH6. Hưởng ứng lời đề nghị đó, anh Thư Ký Gia Đình tổ chức picnic tại An Phú Đông, quận 12. Thời gian từ 8h đến 17h.

Sau đây là những hình ảnh vui vẻ ghi nhận từ chuyến picnic:

Tiếp tục đọc