[thông báo] Tuần lễ Vu Lan 2012 – PL.2556

» Thứ năm, 30.8.2012:

• Chiều: (từ 17h30)

– Dự lễ Vu Lan của chùa mình.

» Thứ sáu, 31.8.2012:

• Sáng: (từ 7h00)

– Giữ xe cho chùa phát chẩn người nghèo.

» Chủ nhật, 2.9.2012:

• Sáng: (từ 6h30)

– Tham dự trại huấn luyện huynh trưởng A Dục – Lộc Uyển

(A.Thy, C.Hạnh. C.Thanh)

• Chiều: (từ 14h00)

– GĐ sinh hoạt bình thường

– Lễ Báo Ân Cha Mẹ của GĐ (bắt đầu 16h00)

[ Ban Huynh trưởng GĐPT Thiện Hoa 6 ]

[thông báo] Buổi sinh hoạt ngày Chủ nhật, 26.8.2012

» Chủ nhật, 26.8.2012:

• Sáng: (từ 6h30)

(Tham dự: A.Lê, A.Thy, C.Hạnh, C.Thanh)

– Trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển – A Dục

• Chiều: (từ 14h00)

– GĐ sinh hoạt bình thường

– Chuẩn bị Lễ Vu Lan của chùa (ngày 30.8)

– Chuẩn bị Lễ Báo Ân Cha Mẹ của GĐ (ngày 2.9)

– Mời PHĐS dự Lễ Báo Ân Cha Mẹ

– Cúng dường trường hạ.

[ Ban Huynh trưởng GĐPT Thiện Hoa 6 ]

[tin Lam] Ngành Đồng BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn tổ chức Hội Hiếu năm 2012

1 hieu 12Bz Phù Hiệu Hội Hiếu Ngành Đồng BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Sáng nay vào lúc 8h00 ngày 19.08.2012, Lễ khai mạc Hội Hiếu PL 2556  tại Thiền xứ Như Thị Thất, Ni Trưởng thành viên Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, Chứng minh Lễ khai mạc, Chị Diệu Quang Cao Thị Liên Minh, Uỷ Viên Nữ Oanh Vũ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Anh  Quảng Thành Châu Mạnh Cường Trưởng ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đồng chủ toạ, ngoại ra còn có quý Anh Chị Phó Trưởng Ban, Chị Tổng Thư Ký cùng qúy Anh Chị Uỷ Viên Phụ tá Uỷ viên, qúy Bác Gia Trưởng – quý Anh Chị Liên Đoàn Trưởng cùng toàn thể Huynh trưởng các cấp.

 Sau phần niệm Phật cầu gia bị, Chị Tổng Thư Ký BHD Quảng Đức – Sài Gòn tuyên đọc Quyết định công cử thành phần Ban Tổ Chức Hội Hiếu năm 2012.   Tiếp tục đọc

[thông báo] Buổi sinh hoạt ngày Chủ nhật, 12.8.2012

» Thứ bảy, 11.8.2012: (18h30)

Thủ tục nhập trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển – A Dục

(C.Hạnh, C.Thanh)

» Chủ nhật, 12.8.2012:

• Sáng:

– 6h00: Khai mạc trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển – A Dục

(C.Hạnh, C.Thanh)

– 6h30: Kết khoá trại huấn luyện huynh trưởng Phú Lâu Na

(A.Sĩ, A.Lê, A.Thy)

• Chiều: (từ 14h00)

– Sinh hoạt bình thường

– Chuẩn bị Hội Hiếu

– Chuẩn bị Lễ Báo Ân Cha Mẹ của GĐ

– Chuẩn bị Lễ Vu Lan của chùa.

[ Ban Huynh trưởng GĐPT Thiện Hoa 6 ]

 

[tin Lam] Chúc mừng 4 em đoàn sinh Thiện Hoa 6 vừa thọ Tam quy ngũ giới vào sáng nay, 6.8.2012

Bo Tat Quan The Am

(Hình tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm)

(TH6.online) – Sáng nay, 19 tháng 6 ÂL (6.8.2012) là ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm, Gia Đình Phật Tử Thiện Hoa 6 có 4 em đoàn sinh (Đoàn Thiếu Nam và Ngành Đồng) được quy y thọ giới tại trú xứ chùa Giác Sanh. Bổn sư truyền giới cho các em là Thượng Toạ trụ trì chùa Giác Sanh.

Ban Huynh trưởng xin chúc mừng các em:

1. Lê Nguyễn Minh Tâm – Pháp danh: Minh Hạnh

2. Lâm Vĩ Thiêm – Pháp danh: Minh Thiện

3. Trần Anh Quân – Pháp danh: Minh Lực

4. Đỗ Phan Thanh Phương – Pháp danh: Diệu Thượng

Tiếp tục đọc

[thông báo] Buổi sinh hoạt ngày Chủ nhật, 5.8.2012

Với những công tác Phật sự diễn ra dày đặc, BHT thông báo một vài điểm đặc biệt trong buổi sinh hoạt ngày Chủ nhật, 5.8.2012 như sau:

» Sáng: (từ 8g00)

Họp BHD tháng 8, thành phần: A.Sĩ, A.Lê, A.Thy

» Chiều: (từ 14g00)

Tổng kết Trại hè Câu-na-la

Liên hoan chia tay A.Chung về quê định cư

Khẩn trương chuẩn bị Hội Hiếu

Phổ biến chương trình Vu Lan

Chuẩn bị cho Lễ Báo Ân Cha Mẹ

Lập danh sách trại sinh Lộc Uyển, A Dục

Dặn dò các em dự lễ quy y thọ giới (6.8.2012)

BHT họp tháng 8 (sau 17g00)

» Tối: (từ 18g30)

Bậc Kiên, Trì (năm 2) thi kết khoá.

[hình ảnh] Cổng trại và sức sống Trại họp bạn Đàn Kiểu Mẫu “Nguyên Y” toàn quốc lần thứ 1

K4lg2gLuQgN4OJkwjrT xg Hình Ảnh: Cổng Trại và sức sống Trại Họp bạn toàn quốc Đàn Kiểu mẫu

(TH6) – Trại họp bạn toàn quốc lần đầu tiên của các Đàn Kiểu Mẫu mang tên “Nguyên Y” đã khép lại với niềm tin và hy vọng nhiều khả quan trong tương lai cho các chú chim Oanh Việt Nam. Vì là lần đầu nên cũng khó tránh khỏi những vấp váp. Nhưng dù sao cũng cảm thấy mãn nguyện vì các em từ 9 tỉnh thành lũ lượt về dự trại với nhiều sáng tạo hay lạ… Trích đăng những hình ảnh về sức sống tại trại họp bạn lần này.   Tiếp tục đọc