[thông báo] Tuần lễ Vu Lan 2012 – PL.2556

» Thứ năm, 30.8.2012:

• Chiều: (từ 17h30)

– Dự lễ Vu Lan của chùa mình.

» Thứ sáu, 31.8.2012:

• Sáng: (từ 7h00)

– Giữ xe cho chùa phát chẩn người nghèo.

» Chủ nhật, 2.9.2012:

• Sáng: (từ 6h30)

– Tham dự trại huấn luyện huynh trưởng A Dục – Lộc Uyển

(A.Thy, C.Hạnh. C.Thanh)

• Chiều: (từ 14h00)

– GĐ sinh hoạt bình thường

– Lễ Báo Ân Cha Mẹ của GĐ (bắt đầu 16h00)

[ Ban Huynh trưởng GĐPT Thiện Hoa 6 ]

[thông báo] Buổi sinh hoạt ngày Chủ nhật, 26.8.2012

» Chủ nhật, 26.8.2012:

• Sáng: (từ 6h30)

(Tham dự: A.Lê, A.Thy, C.Hạnh, C.Thanh)

– Trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển – A Dục

• Chiều: (từ 14h00)

– GĐ sinh hoạt bình thường

– Chuẩn bị Lễ Vu Lan của chùa (ngày 30.8)

– Chuẩn bị Lễ Báo Ân Cha Mẹ của GĐ (ngày 2.9)

– Mời PHĐS dự Lễ Báo Ân Cha Mẹ

– Cúng dường trường hạ.

[ Ban Huynh trưởng GĐPT Thiện Hoa 6 ]

[thông báo] Buổi sinh hoạt ngày Chủ nhật, 12.8.2012

» Thứ bảy, 11.8.2012: (18h30)

Thủ tục nhập trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển – A Dục

(C.Hạnh, C.Thanh)

» Chủ nhật, 12.8.2012:

• Sáng:

– 6h00: Khai mạc trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển – A Dục

(C.Hạnh, C.Thanh)

– 6h30: Kết khoá trại huấn luyện huynh trưởng Phú Lâu Na

(A.Sĩ, A.Lê, A.Thy)

• Chiều: (từ 14h00)

– Sinh hoạt bình thường

– Chuẩn bị Hội Hiếu

– Chuẩn bị Lễ Báo Ân Cha Mẹ của GĐ

– Chuẩn bị Lễ Vu Lan của chùa.

[ Ban Huynh trưởng GĐPT Thiện Hoa 6 ]

 

[thông báo] Buổi sinh hoạt ngày Chủ nhật, 5.8.2012

Với những công tác Phật sự diễn ra dày đặc, BHT thông báo một vài điểm đặc biệt trong buổi sinh hoạt ngày Chủ nhật, 5.8.2012 như sau:

» Sáng: (từ 8g00)

Họp BHD tháng 8, thành phần: A.Sĩ, A.Lê, A.Thy

» Chiều: (từ 14g00)

Tổng kết Trại hè Câu-na-la

Liên hoan chia tay A.Chung về quê định cư

Khẩn trương chuẩn bị Hội Hiếu

Phổ biến chương trình Vu Lan

Chuẩn bị cho Lễ Báo Ân Cha Mẹ

Lập danh sách trại sinh Lộc Uyển, A Dục

Dặn dò các em dự lễ quy y thọ giới (6.8.2012)

BHT họp tháng 8 (sau 17g00)

» Tối: (từ 18g30)

Bậc Kiên, Trì (năm 2) thi kết khoá.

[chương trình] Lịch sinh hoạt CN 8.7.2012

Photobucket

[chương trình] Lịch sinh hoạt CN 17.6.2012

Photobucket

[chương trình] Lịch sinh hoạt CN 10.6.2012

Photobucket