[tin Lam] Lễ tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Thiện Hoa – các GĐPT Quận 11

Photobucket

Các đơn vị GĐPT trong quận 11 dự Lễ tưởng niệm

Ban Đại Diện GĐPT Quận 11, Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Tiếp tục đọc

Tiểu sử Hoà thượng Thích Thiện Hoa (1918 – 1973)

PhotobucketCố đại lão Hoà thượng Thích Thiện Hoa (1918 – 1973)
Nguyên Viện trưởng Viện Hoá Đạo

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

Hòa thượng pháp danh Thiện Hoa, hiệu Hoàn Tuyên, sanh ngày 07 tháng năm Mậu Ngọ (1918), tại làng Tân Quy, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. vì quy y từ thuở ấu thơ, Ngài lấy pháp danh là thế danh, nên húy là Trần Thiện Hoa. Thân phụ Ngài là ông Trần Văn Thế pháp danh Thiện Huệ, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Sáu pháp danh Diệu Tịnh. Ngài là con út trong gia đình tm anh chị em, ba người anh chị của Ngài cũng xuất gia đầu Phật. Tiếp tục đọc

Bổn phận của người Phật tử tại gia

• Bài: HT. Thích Thiện Hoa | Nguồn: Bộ sách Phật học phổ thông của HT. Thích Thiện Hoa

A. Mở đề:

1. Người đời ai cũng có bổn phận:

Người ta sanh ra trên hoàn vũ này, ai cũng có bổn phận. Nói một cách tổng quát, thì đã có cái danh, tất phải có cái phận. Con kiến, con ong, có cái phận của kiến, của ong; Mặt Trăng, Mặt Trời có cái phận của Mặt Trăng, Mặt Trời. Dù nhỏ dù lớn, mọi vật mọi người đều có cái phận riêng của mình. Những điều cần phải làm, đối với cái phận ấy, chính là bổn phận.

Tiếp tục đọc