[tim Lam] GĐPT Thiện Hoa 3 kỷ niệm chu niên lần thứ 19 – Chủ nhật, 20.5.2012

2Vd1h GĐPT Thiện Hoa 3 (BHD GĐPT Quảng Đức   Sài Gòn) kỷ niệm chu niên lần thứ 19

Gia Đình Phật Tử Thiện Hoa 3, tổ chức chu niên lần thứ 19 vào lúc 15 h30,ngày 20.5.2012. Đến chứng minh buổi có Lễ Ni Sư Thích Nữ Như Tịnh, Ni Sư Thích Nữ Như Phước, thành viên Ban Quản Trị Tổ đình Huê Lâm, Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn chủ tọa Lễ chu niên lần thứ 19 của GĐPT Thiện Hoa 3, ngoài ra còn có quý Bác Gia trưởng, qúy Anh Chị Huynh Trưởng các Đơn vị bạn cùng quý Bác Phụ Huynh Đoàn Sinh, quý Bác trong đạo tràng Tổ Đình Huê Lâm.  Tiếp tục đọc

[Tin Lam] Vui với Trại hè Thiện Hoa, 2011

• Bài: Nón Tứ Ân
• Ảnh: Nhật Hạnh, Giác Diệu, Minh Long, Diệu Trúc, Tâm Phương Tịnh, Lưu Ly

Photobucket

Liên Gia đình TH3-TH6 trước giảng đường chùa Huê Lâm 2, BRVT

Tiếp tục đọc

[logo] Phù hiệu Trại Hè Thiện Hoa, 2011

• Bài và ảnh: Lưu Ly

Theo sự phân công của BQT, nhưng đến tận hôm nay, chúng tôi mới thực hiện được cái phù hiệu cho Trại hè. Vì thời gian không nhiều và quá bận rộn cho công tác tổ chức Hội Hiếu nên Lưu Ly phải mượn tạm phông nền của hình ảnh có sẵn trên mạng internet và nhận thấy hình ảnh cũng thật phù hợp cho chuyến đi trại hè này.

Bắt tay vào việc để cho ra đời một phù hiệu trại với màu sắc vui tươi, trong sáng như chính cuộc trại của liên Gia Đình chúng ta.