[tin Lam] Lễ tưởng niệm Cố Hoà Thượng Thích Thiện Hoa – các GĐPT Quận 11

Photobucket

Các đơn vị GĐPT trong quận 11 dự Lễ tưởng niệm

Ban Đại Diện GĐPT Quận 11, Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa nguyên Viện Trưởng Viện Hoá Đạo Tiếp tục đọc

[Tin Lam] GĐPT Quận 11 tổ chức Lễ Huý kỵ Hoà thượng Thích Thiện Hoa

• Bài: Nón Tứ Ân, ảnh: BĐD GĐPT Quận 11

Sáng chủ nhật 23 tháng 1 năm 2011 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Canh Dần), Ban Đại diện GĐPT Quận 11 Sài Gòn đã long trọng tổ chức Lễ Huý kỵ Hoà thượng thượng Thiện hạ Hoa.

Quang lâm chứng minh Lễ Huý kỵ có chư tôn thiền đức cố vấn giáo hạnh BHD Quảng Đức và GĐPT Quận 11. Đến tham dự có sự hiện diện của Ban Đại diện GĐPT Quận 11, Gia trưởng, Liên đoàn trưởng, huynh trưởng và gần 100 đoàn sinh các đơn vị GĐPT Thiện Hoa 1, Thiện Hoa 2, Thiện Hoa 3 và Thiện Hoa 6.

Tiếp tục đọc