[tin Lam] BHD Quảng Đức – Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

121 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

            Toàn thể Trại sinh Lộc Uyển 10 – A Dục 8  tập trung lúc 6h30 ngày 6.10.2012 tại chùa Hưng Quốc, Ban Quản Trại điểm danh số lượng Trại sinh, kiểm tra đồ đạc, vận chuyển các dụng cụ Trại lên xe trực chỉ Xa Lộ Hà Nội đến Giang Điền – Pháp Lạc.   

            Sau khi ổn định, phân chia đất cắm lều, thi công cột cờ, cổng Trại, vệ sinh đất trại, ăn trưa.

            Đến 13h30 Lễ Khai mạc Trại Lộc Uyển 10 – ADục 8, dưới sự chứng minh của Ni sư Thích Nữ Huệ Trang Trú Trì Chùa Pháp Lạc, Chủ toạ Lễ khai mạc có Anh Trưởng ban, quý Anh Chị Phó ban cùng quý Anh Chị trong BHD Quảng Đức Sài Gòn, Ban Quản Trại cùng toàn thể Trại sinh trại Lộc Uyển 10 – A Dục 8.

            Trong Lời khai mạc Chị Trại trưởng Diệu Hạnh Phạm Thị Dung “… BHD GĐPT Quảng Đức đã tái sinh hoạt đến nay đã gần 20 năm, ngay từ khi tái sinh hoạt, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài là tổ chức các Trại Huấn luyện để đào tạo lượng Huynh Trưởng kế thừa, bổ sung Huynh Trưởng cho các Đơn vị Gia Đình nhằm xây dựng, duy trì và phát triển các Đơn vị Gia Đình, những Anh Trại sinh tham dự  Trại Lộc Uyển và A Dục năm 1993, hiện nay là thành viên Ban Quản Trại Lộc Uyển 10 và A Dục 8  vẫn kê vai đảm nhận trọng trách tổ chức giao phó, tiếp tục hướng dẫn cho đàn em tu học và sinh hoạt đúng theo tinh thần Nội qui – Qui chế GĐPT VN…”

            Huấn từ Anh Đức Quảng Nguyễn Hoàng Phụng, Phó Trưởng ban Hướng Dẫn Quảng Đức Sài Gòn “…Trước cảm tạ xin cảm tạ Ni sư, đã mở rộng vùng Phật địa, để hàng Phật tử chúng con nương tựa, trong thời mạt pháp những nơi Phật địa không còn nhiều. Thứ đến xin nhắc nhở các Trại sinh được huấn luyện, phải thấy rõ tuy chúng ta cổng trại kỳ đải to lớn, không có số lượng Trại sinh vài ngàn như những nơi khác, nhưng chúng ta có vô lượng Linh sơn Hội thượng Phật, vô lượng Lăng Nghiêm Hội thượng Phật, vô lượng Liên Tri Hải Hội thượng Phật để tinh cần giải thoát và giáo dục đàn Em…”

            Đạo từ của Ni sư Trụ trì Chùa Pháp Lạc “…Rất xúc động khi các Anh Chị Quảng Đức Sài Gòn đến tổ chức Trại Huấn luyện tại Chùa Pháp Lạc, bản thân tôi cũng là một Oanh vũ rồi lên Huynh Trưởng, khi xuất gia với Sư Bà Diệu Không, Sư Bà cũng cho Tôi cố vấn một Gia Đình Phật Tử, cứ mỗi lần bản thân Tôi gặp Hoà Thượng Minh Tâm vẫn lo lắng và quan tâm đến Gia Đình Phật Tử việt Nam, không biết khi thế hệ của Thầy và tôi mất đi thì GĐPT sẽ ra sao? Chùa hiện nay còn nghèo nhưng cửa thiên môn rộng mở, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả GĐPT Việt nam đến tu học và sinh hoạt…”

Lễ khai mạc hoàn mãi lúc 14h30.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

1 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

941bf1b0a158b9122bfe047acfd777d2 49840408.2 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

58f5aaf5c25265f713853752cbec9435 49840410.3 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

4 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

4d53b9ac7e0a58f7c272481da1123ccf 49840413.5 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

adf14d97abc27acb621fdb990fedf862 49840417.6 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

689527b1fc973ff1144121959818db12 49840418.7 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

8 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

e0a2a8d0d862268153ee13efd57d45af 49840424.9 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

3a76f7342743e57f9183295f6dc81476 49840427.10 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

11 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

121 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

13 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

e2185cbcec7baae00845274777400d61 49840437.14 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

c3607c0164d794bf94a59a60327ea25c 49840440.16 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

d8b9956de2473d7b2a61e02872880b5f 49840447.17 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

c4c098107bad5c33c37e8fba2f92e4a6 49840450.18 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

151 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

16 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

17 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

b676cc612fbcf1a6e939f0b110f04aba 49840454.20 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

28b0c4801016eaed2fcd749b95f2bfad 49840456.21 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

cb6cab70fbd2857382511d9544fe58c9 49840458.22 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

c77b768980a4df8e4f0e82f72512bd8c 49840463.24 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

aaaca8471f07433969af867d9799d88b 49840464.25 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

90b55476c90b210a67796aad284cfe85 49840733.27 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

281 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

764b3f80867655dd85e12c1820282199 49840740.30 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

e89a68a2b5b3633792953e09b18f6d45 49840743.31 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

32 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

33 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

34 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

32c6539f52e3d4fb8f32cd6c0df9fe2e 49840758.35 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

10dbf7df9b30161008a2fad28f778678 49840760.36 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

edddef6cd2fc0ade7f8f893efb16c0fa 49840762.37 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

9834e966d53141efee35d34d04054c00 49840763.38 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

b0467b198768c4ac840ba848319d922e 49840767.39 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

39 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

6fcd550047c1ba488fe9634cf35d359e 49840773.41 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

e86121b1affb81cb04e988cfd3ad941b 49840776.42 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

fdf327dd8d41ff89b9bcdf97bd75ca09 49840777.43 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

8a2c16d05c28cca5610f4899dc4d6743 49840780.44 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

4fc794204eddcae36f03987c1bcc736e 49840782.45 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

6deda64650aab78f4a9d39bc93b71647 49840786.47 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

03a6177d4c5774821ba586fb7ab5cb4a 49840788.48 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

9b9c59cd628827bbc19b4f04685be411 49840792.49 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

da4f4ed7b937837962ad5164f610da8a 49840806.52 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

d988967d8227303a4d96cda364bdba09 49840818.54 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

b3d5d7c05d55b20644fc43e49c8b80f8 49840820.55 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

10d1230eef32fb8bef6b53316d12d936 49840823.56 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

fed2263a6993049b2e65ed91c811bb30 49840826.57 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

bbaf207c736c1bd06f10c16f681bcc43 49840838.59 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Trại Lộc Uyển 10 A Dục 8 giai đoạn 2

Nguồn: Trang nhà GĐPTVN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: