[tin Lam] BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

HINH IN RA BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

Vào lúc 6h30  ngày 12.08.2012, toàn thể Trại sinh Trại Lộc Uyển 10 và A Dục 8 tập trung tại Tổ Đình Hưng Quốc, đây là Trại huấn luyện Huynh Trưởng đầu tiên của nhiệm kỳ 2012-2016, Ban Quản Trại đã mời Anh Trưởng Ban chủ lễ, tụng kinh, nguyện cầu cho Trại thành công viên mãn.

Đúng 7h00, sau phần giới thiệu thành phần tham dự : Anh Trưởng Ban chủ toạ Lễ Khai mạc, ngoài ra có sự tham dự quý Anh Chị Phó Trưởng Ban, Chị Tổng Thư Ký, Chị Uỷ viên Nghiên Huấn cùng quý Anh Chị Uỷ viên, Phụ tá Uỷ Viên, qúy bác Gia Trưởng, quý Anh Chị Liên Đoàn Trưởng.  

Sau phần chào cờ Sen Trắng, công đọc quyết định thành phần Ban Quản Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8.

Anh Trưởng Ban Hướng Trao còi lệnh cho Chị Trại Trưởng Diệu Hạnh Phạm Thị Dung, Trại Trưởng trình diện trại sinh lên Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, cử Trại ca Lộc Uyển, A Dục. Trong bài diễn văn khai mạc của Chị Trại Trưởng “Trong 70 năm hình thành và phát triển tổ chức GĐPT VN, chưa lúc nào ngoài trời ngừng sóng gió không có lúc nào mà chúng ta không gặp nguy nan, chướng ngại chực chờ…. Nhưng nguồn sống Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn vươn lên trên khung trời mới. Nhân sự và nhân lực Huynh trưởng chính thống là tài nguyên quý báu duy nhất trong sứ mệnh truyền thừa kê vai đảm nhận trọng trách tổ chức giao phó, tiếp tục hướng dẫn cho đàn em tu học và sinh hoạt đúng theo tinh thần Nội qui – Qui chế GĐPT VN… Năm 1951 BHD GĐPT Trung Phần đã tổ chức Trại Kim Cang đầu tiên cho GĐPT, mãi đến năm 1955, 1964 BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đã đưa vào Quy chế Huynh Trưởng GĐPTVN, trong chương thứ ba Quy chế HTr đã quy định về chức năng nhiệm vụ, mục đích của Trại Huấn Luyện, đến Đại Hội 1973 mỗi Huynh Trưởng phải trải qua các bậc học trường kỳ: Kiên,Trì, Định, Lực, các Trại Huấn Luyện Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang và Vạn Hạnh…”

Khuyến từ của Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Quảng Thành Châu Mạnh Cường “ Hiện nay các Đơn vị GĐPT của BHD đang cần gần 60 Huynh Trưởng qua Huấn  Luyện A Dục làm Đoàn Trưởng, Thư Ký Gia Đình, Thủ Quỷ  thực thụ, chỉ có một số Đơn vị : Từ Hiếu , Thiện Hoa 3, Thiện Hoa 2 là có đủ Đoàn Trưởng còn lại các Gia Đình vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó nếu mỗi Gia Đình nếu có  8 Đoàn Phó, mỗi Đoàn có 2 Đoàn Phó,  thì nhu cầu chúng ta cần gần 80 Đoàn Phó mà hiện nay chúng ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đó, từ đó việc tổ chức tu học trường kỳ và huấn luyện là rất cần thiết và cấp bách, đòi hỏi BHD thường xuyên tổ chức tu học và huấn luyện, đòi hỏi các BHT các Đơn vị Gia Đình phải ra sức động viên tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các Anh Chị tu học và tham gia huấn luyện… Mỗi Huynh Trưởng phải tự huấn luyện, chịu huấn luyện thì các Anh Chị sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, trọn đời trung thành với tổ chức GĐPT Việt Nam, GĐPT Việt Nam mới đủ khả năng bản lĩnh, đứng vững trên đôi chân của mình để duy trì và phát triển tổ chức. Hiện nay chúng ta phải tu học và rèn luyện để được quý bậc Tôn túc yêu mến, qúy bậc Phụ Huynh tin tưởng giao phó con em cho chúng ta giáo dục rèn luyện; Phụ huynh có giao phó con em cho chúng ta thì sứ mệnh người Huynh Trưởng mới hoàn thành, địa bàn hoạt động của chúng ta ngày càng sẽ được mở rộng, nhưng hiện nay cũng như trong tương lai khó khăn ngày càng chồng chất, chúng ta phải vượt qua trở ngại. Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường…”

Lễ khai mạc chấm dứt  lúc 7h30 cùng ngày.

VP. BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn
Nguồn: Trang nhà GĐPTVN

EdQRh BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

Luo19 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

g4RqO BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

lOa8G BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

ilW4V BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

E8IvD BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

HOZo BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

mVepQ BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

5sAOK BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

NqB0Q BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

mMdsq BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

dzwaX BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

ocMU6 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

WSQdh BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

yKsLf BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

60Km BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

QusgK BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

KqIDv BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

pbdM7 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

kdZT3 BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

qyN5e BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

ZJE2Y BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

NFbmQ BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

7YRD BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

jFcZv BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

p5yT BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Khai mạc Liên Trại Trại Lộc Uyển 10, A Dục 8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: