Đi qua cơn bão

tua bao Đi Qua Cơn Bão

(Lưu Ly) Đọc bài viết Đi qua cơn bão của anh Đức Quảng, tôi thấy tác giả có một cái nhìn xuyên suốt từ thực tiễn đến tư duy. Tác giả mượn bão dông để nói đến thực trạng dông bão của mỗi đơn vị chúng ta đang gánh chịu. Đơn vị GĐPT của tác giả đã trở về trong yên lành. GĐPT chúng ta sau những thử thách cũng sẽ thành toàn sứ mệnh.

Mong cho chân cứng đá mềm!

Rất hạnh phúc khi đọc được một bài viết hay. Lưu Ly cứ suy ngẫm mãi…

Tiếp tục đọc