[nhật ký sinh hoạt] Chủ nhật, ngày 8.4.2012

Photobucket

11 anh chị em huynh trưởng và đoàn sinh Thiện Hoa 6 tham dự khoá tu

Chủ nhật, ngày 8.4.2012 (nhằm ngày 18.3 Nhâm Thìn) – PL.2555, BHD GĐPT Quảng Đức tổ chức khoá tu Bát quan trai giới tại chùa Từ Hiếu, quận 8. Khoá tu diễn ra 24 giờ trong ngày, dành cho huynh trưởng các cấp và các em ngành Thiếu từ 9 đơn vị thuộc BHD Quảng Đức.

Tiếp tục đọc