Phát hiện hành tinh có hoàng hôn lạ lùng nhất

• Nguồn: NLĐ Online

NASA vừa phát hiện một hành tinh cùng lúc xoay quanh 2 mặt trời, đồng nghĩa với việc nó sẽ đón hoàng hôn 2 lần trong một ngày. NASA khẳng định đây là hành tinh duy nhất có đặc điểm này được phát hiện từ trước đến nay.

Tiếp tục đọc